AVV CAO Orsima 2014-2015

0
177


27 augustus 2014

AVV CAO Orsima

Download: > AVV CAO Orsima 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Orsima.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 augustus 2014, nr. 22082, onder UAWnr. nr. 11586.