AVV CAO Orsima 2013

0
240


24 december 2013

AVV CAO Orsima

Download: > AVV CAO Orsima 2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Orsima.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 december 2013, nr. 30473, onder UAWnr. nr. 11506.