AVV CAO Openbare bibliotheken 2008-2009

0
504


28 juli 2008

Download: AVV CAO Openbare bibliotheken 2008/2009 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Openbare bibliotheken.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24-07-2008, nr. 141, onder UAW Nr. 10811.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »