AVV CAO Openbare Bibliotheken 2011

0
554


23 november 2011

AVV CAO Openbare Bibliotheken 2011

Download: > AVV CAO Openbare Bibliotheken 2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Openbare Bibliotheken.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 november 2011, nr. 19186, onder UAW nr. 11235.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO