AVV CAO Open Teelten 2018-2020

0
737


22 juni 2018

AVV CAO Open Teelten 2018-2020

Download: AVV CAO Open Teelten 2018-2020

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 juni 2018, nr. 29176, onder UAWnr. 11977.