AVV CAO Open Teelten 2016-2017

0
2468


29 november 2016

AVV CAO Open Teelten 2016-2017

Download: AVV CAO Open Teelten 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 november 2016, nr. 49251, onder UAWnr. 11818.