AVV CAO Open Teelten 2010

0
539


22 mei 2010

AVV CAO Open Teelten 2010

Download: > AVV CAO Open Teelten 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor CAO Open Teelten 2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 mei 2010, nr. 7818, onder UAWnr. 11017.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen