AVV CAO Open Teelten 2010-2012

0
961


30 november 2010

AVV CAO Open Teelten 2010-2012

Download: > AVV CAO Open Teelten 2010-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Open Teelten 2010-2012.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 november 2010, nr. 18677, onder UAWnr. 11077.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen