AVV CAO Offshore Catering 2020-2021

0
102


18 februari 2020

Download AVV CAO Offshore Catering 2020-2021
> AVV CAO Offshore Catering 2020-2021 (13-02-20)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Sodexo Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2020, nr. 4175.