AVV CAO Offshore Catering 2019

0
40


19 juni 2019

Download AVV CAO Offshore Catering 2019
> AVV CAO Offshore Catering 2019 (13-06-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Sodexo Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 juni 2019, nr. 27601.