AVV CAO Offshore Catering 2017-2019

0
234


2 oktober 2017

AVV CAO Offshore Catering 2017-2019

Download: AVV CAO Offshore Catering 2017-2019 (27-09-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Sodexo Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 2 oktober 2017, nr. 50264, onder UAW nr. 11896.