AVV CAO Offshore Catering 2016-2017

0
367


5 april 2016

Download: AVV CAO Offshore Catering 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2016, nr. 12413, onder UAWnr. nr. 11746.