AVV CAO Offshore Catering 2014

0
183


29 augustus 2014

Download: AVV CAO Offshore Catering 2014 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Offshore Catering.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 augustus 2014, nr. 21835, onder UAWnr. nr. 11587.