AVV CAO Motorvoertuigen 2017-2018

0
7769


23 februari 2017

AVV CAO Motorvoertuigen 2017-2018

Download: AVV CAO Motorvoertuigen 2017-2017 (21-02-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 februari 2017, nr. 10916, onder UAWnr. 11834.