AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2018-2019

0
1359


21 mei 2018

AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2018-2019

Download: AVV CAO Meubelindustrie 2018-2019 (14-05-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 17 mei 2018, nr. 20266, onder UAW nr. 11964.