AVV CAO Meubelindustrie 2017

0
2630


26 april 2017

AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2017

Download: AVV CAO Meubelindustrie 2017 (24-04-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 april 2017, nr. 17870, onder UAW nr. 11854.