AVV CAO Meubelindustrie 2016

0
1554


20 mei 2016

AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2016

Download: AVV CAO Meubelindustrie 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2016.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 mei 2016, nr. 18833, onder UAW nr. 11757.