AVV CAO Meubelindustrie 2013-2014

0
2374


21 oktober 2013

AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2013-2014

Download: AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2013-2014.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 oktober 2013, nr. 24613, onder UAW nr. 11463.