AVV CAO Meubelindustrie 2011-2012

0
1905


22 augustus 2011

AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2011-2012

Download: > AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2011-2012.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 augustus 2011, nr. 12263, onder UAW nr. 11201.