AVV CAO Meubelindustrie 2009-2010

0
2085


17 april 2009

Download: AVV CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 2009/2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13-03-2009, nr. 50, onder UAW Nr. 10894.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »