AVV CAO Metalektro 2016-2018

0
15773


15 juli 2016

AVV CAO Metalektro 2016-2018

Download: > AVV CAO Metalektro 2016-2018

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Metalektro.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 juli 2016, nr. 30758, onder UAW nr. 11775.