AVV CAO Metalektro 2010-2011

0
1350


30 mei 2010

AVV CAO Metalektro 2010-2011

Download: > AVV CAO Metalektro 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Metalektro 2010-2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 mei 2010, nr. 8109, onder UAWnr. 11019.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen