AVV CAO Metalektro 2007-2008

0
424


20 april 2007

Besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Metalektro.

Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 18-04-2007, nr. 75, onder UAW Nr. 10651
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: www.overheid.nl/op/

Download: AVV CAO Metalektro 2007-2008