AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2014-2015

0
26749


29 januari 2014

AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2014-2015

Download: AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 januari 2014, nr. 2140, onder UAW nr. 11519.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO