AVV CAO Metaalbewerking 2010-2011

0
9201


20 maart 2010

AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf

Download: > AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2010-2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 maart 2010, nr. 3993, onder UAWnr. 10991.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen