AVV CAO Levensmiddelenbedrijf 2012-2013

0
2182


15 juni 2012

AVV CAO CAO Levensmiddelenbedrijf 2012-2013

Download: AVV CAO Levensmiddelenbedrijf 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Levensmiddelenbedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 juni 2012, nr. 9728, onder UAW nr. 11322.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO