AVV CAO LEO 2018-2019

0
1047

29 mei 2018

AVV CAO LEO 2018-2019

Download: > AVV CAO LEO 2018-2019 (24-05-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 mei 2018, nr. 25113, onder UAW nr. 11971.