AVV CAO LEO 2016

0
957

23 december 2015

AVV CAO CAO LEO (Loonwerk) 2016

Download: > AVV CAO LEO 2016

Besluit: verlenging van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 december 2015, nr. 47870, onder UAW nr. 11706.