AVV CAO LEO 2016-2017

0
4266

28 oktober 2016

AVV CAO LEO 2016-2017

Download: > AVV CAO LEO 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 oktober 2016, nr. 49920, onder UAW nr. 11812.