AVV CAO LEO 2015

0
890

13 augustus 2015

AVV CAO LEO (Loonwerk) 2015

Download: > AVV CAO LEO 2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 augustus 2015, nr. 20574, onder UAW nr. 11670.