AVV CAO LEO 2013-2014

0
1301

29 augustus 2013

AVV CAO CAO LEO (Loonwerk) 2012-2013

Download: > AVV CAO LEO 2013-2014

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2013-2014.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 augustus 2013, nr. 22222, onder UAW nr. 11458.