AVV CAO LEO 2012-2013

0
674

15 juni 2012

AVV CAO CAO LEO (Loonwerk) 2012-2013

Download: AVV CAO Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 juni 2012, nr. 10191, onder UAW nr. 11324.