AVV CAO Kunsteducatie 2017-2018

0
518


9 augustus 2017

AVV CAO Kunsteducatie 2017-2018

Download: AVV CAO Kunsteducatie 2017-2018 (07-08-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kunsteducatie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 augustus 2017, nr. 40580, onder UAW nr. 11877.