AVV CAO Kunsteducatie 2016

0
850


22 december 2016

AVV CAO Kunsteducatie 2016

Download: > AVV CAO Kunsteducatie 2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kunsteducatie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 december 2016, nr. 63351, onder UAW nr. 11826.