AVV CAO Kinderopvang 2018-2019

0
1595


16 november 2018

AVV CAO Kinderopvang 2018-2019
Download: > AVV CAO Kinderopvang 2018-2019 (13-11-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kinderopvang.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 november 2018, nr. 59619, onder UAWnr. 12019.