AVV CAO Kinderopvang 2007-2008

0
1085


6 juli 2007

AVV CAO Kinderopvang 2007-2008
Tekst: download

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds voor de Kinderopvang 2007-2008.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 06-07-2007, nr. 128, onder UAW Nr. 10671. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Het besluit is te vinden op http://www.overheid.nl/op/ of maak gebruik van onze download.


     FlexService levert software voor flexibele arbeid.     
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.