AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2008-2010

0
691


AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf, Partikuliere

15 oktober 2008

Download: AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf, Partikuliere 2008-2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kaaspakhuisbedrijf, Partikuliere

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 02-10-2008, nr. 191, onder UAW Nr. 10833.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: http://www.overheid.nl/op/

CAO-nieuws
meer »