AVV CAO Kaaspakhuis 2019-2020

0
585


18 december 2019

AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf

Download: > AVV CAO Kaaspakhuisbedrijf 2019-2020 (18-12-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Kaaspakhuisbedrijf.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 december 2019, nr. 63008.