AVV CAO Jeugdzorg 2015-2016

0
3850


14 juli 2015

AVV CAO Jeugdzorg 2015-2016

Download: AVV CAO Jeugdzorg 2015-2016

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Jeugdzorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 juli 2015, nr. 16461, onder UAW nr. 11663.