AVV CAO Isolatiebedrijf 2014-2015

0
1419


29 januari 2014

AVV CAO Isolatiebedrijf 2014-2015

Download: AVV CAO Isolatiebedrijf 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Isolatiebedrijf.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 januari 2014, nr. 2182, onder UAW nr. 11523.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO