AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020

0
731


21 december 2018

AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020

Download: AVV CAO Huisartsenzorg 2018-2020 (17-12-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 20 december 2018, nr. 70891, onder UAW nr. 12043