AVV CAO Huisartsenzorg 2017-2019

0
1728


14 december 2017

AVV CAO Huisartsenzorg 2017-2019

Download: AVV CAO Huisartsenzorg 2017-2019 (12-12-17)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 december 2017, nr. 66500, onder UAW nr. 11912