AVV CAO Huisartsenzorg 2016-2017

0
3005


1 april 2016

AVV CAO Huisartsenzorg 2016-2017

Download: AVV CAO Huisartsenzorg 2016-2017

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg 2016-2017.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 april 2016, nr. 8933, onder UAW nr. 11744