AVV CAO Huisartsenzorg 2014-2015

0
2452


19 december 2014

AVV CAO Huisartsenzorg 2014-2015

Download: AVV CAO Huisartsenzorg 2014-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg 2014-2015.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 16 december 2014, nr. 32796, onder UAW nr. 11613