AVV CAO Huisartsenzorg 2012

0
857


6 juni 2012

AVV CAO CAO Huisartsenzorg 2012

Download: > AVV CAO Huisartsenzorg 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huisartsenzorg.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 mei 2012, nr. 8438, onder UAW nr. 11320.