AVV CAO Hoveniersbedrijf 2009-2010

0
1236


7 oktober 2009

AVV CAO Hoveniersbedrijf in Nederland

Download: > AVV CAO Hoveniersbedrijf 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoveniersbedrijf in Nederland.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 oktober 2009, nr. 15045, onder UAWnr. 10931.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen