AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2009-2010

0
1290


13 mei 2009

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2009/2010

Download: AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2009/2010 »

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Houtverwerkende Industrie 2009/2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29-04-2009, nr. 81, onder UAW Nr. 10911.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: overheid.nl/op/