AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2019-2020

0
349


3 januari 2020

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2019-2020

Download: > AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2019-2020 (23-12-19)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houtverwerkende Industrie.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 december 2019, nr. 65835.