AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2011-2012

0
1006


6 juni 2011

AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2011-2012

Download: > AVV CAO Houtverwerkende Industrie 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houtverwerkende Industrie 2011-2012

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 mei 2011, nr. 7995, onder UAWnr. 11166.