AVV CAO Houthandel 2012-2013

0
763


13 september 2012

AVV CAO Houthandel 2012-2013

Download: AVV CAO Houthandel 2012-2013

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Houthandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 september 2012, nr. 16065, onder UAW nr. 11345.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl